نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com هزینه دریافت کارت معافیت سربازی در سال ۹۷http://www.nezamevazife.com//view/3495/متفرقه/هزینه دریافت کارت معافیت سربازی در سال ۹۷http://www.nezamevazife.com//view/3495/متفرقه/هزینه دریافت کارت معافیت سربازی در سال ۹۷Sun, 21 Jan 2018 18:42:01 +0330شرایط استخدام بدون کارت پایان خدمت زنجانhttp://www.nezamevazife.com//view/3103/متفرقه/شرایط استخدام بدون کارت پایان خدمت زنجانhttp://www.nezamevazife.com//view/3103/متفرقه/شرایط استخدام بدون کارت پایان خدمت زنجانSun, 21 Jan 2018 18:22:15 +0330حقوق و مزایای امریه قرارگاه خاتم در سال 97http://www.nezamevazife.com//view/3494/وبلاگ/حقوق و مزایای امریه قرارگاه خاتم در سال 97http://www.nezamevazife.com//view/3494/وبلاگ/حقوق و مزایای امریه قرارگاه خاتم در سال 97Sun, 21 Jan 2018 18:22:12 +0330مرکز مشاوره کسری خدمت سربازی همدانhttp://www.nezamevazife.com//view/2522/وبلاگ/مرکز مشاوره کسری خدمت سربازی همدانhttp://www.nezamevazife.com//view/2522/وبلاگ/مرکز مشاوره کسری خدمت سربازی همدانSun, 21 Jan 2018 18:21:54 +0330 ثبت نام دانشگاه های علمی کاربردی بابل 96http://www.nezamevazife.com//view/973/متفرقه/ ثبت نام دانشگاه های علمی کاربردی بابل 96http://www.nezamevazife.com//view/973/متفرقه/ ثبت نام دانشگاه های علمی کاربردی بابل 96Sun, 21 Jan 2018 18:21:51 +0330مقدار وثیقه لازم برای رفتن به کربلا 96 - 97http://www.nezamevazife.com//view/2954/وبلاگ/مقدار وثیقه لازم برای رفتن به کربلا 96 - 97http://www.nezamevazife.com//view/2954/وبلاگ/مقدار وثیقه لازم برای رفتن به کربلا 96 - 97Sun, 21 Jan 2018 18:21:48 +0330ثبت نام المپیاد دانش آموزی 96 | نحوه ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی 96 - 95http://www.nezamevazife.com//view/1487/متفرقه/ثبت نام المپیاد دانش آموزی 96 | نحوه ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی 96 - 95http://www.nezamevazife.com//view/1487/متفرقه/ثبت نام المپیاد دانش آموزی 96 | نحوه ثبت نام آزمون المپیاد دانش آموزی 96 - 95Sun, 21 Jan 2018 18:21:46 +0330پاسخگویی تلفنی به سوالات نظام وظیفه 96 - 97http://www.nezamevazife.com//view/2481/متفرقه/پاسخگویی تلفنی به سوالات نظام وظیفه 96 - 97http://www.nezamevazife.com//view/2481/متفرقه/پاسخگویی تلفنی به سوالات نظام وظیفه 96 - 97Sun, 21 Jan 2018 18:21:40 +0330محل و مراکز اموزشی نظامی و یگان سربازی 95 -96http://www.nezamevazife.com//view/79/دفترچه اعزام به خدمت/محل و مراکز اموزشی نظامی و یگان سربازی 95 -96http://www.nezamevazife.com//view/79/دفترچه اعزام به خدمت/محل و مراکز اموزشی نظامی و یگان سربازی 95 -96Sun, 21 Jan 2018 18:21:33 +0330معافیت سربازان از طریق بیماری های روانپزشکی 95 96 شرایطhttp://www.nezamevazife.com//view/168/معافیت پزشکی/معافیت سربازان از طریق بیماری های روانپزشکی 95 96 شرایطhttp://www.nezamevazife.com//view/168/معافیت پزشکی/معافیت سربازان از طریق بیماری های روانپزشکی 95 96 شرایطSun, 21 Jan 2018 18:21:21 +0330مرکز مشاوره معافیت خدمت سربازی کردستانhttp://www.nezamevazife.com//view/2595/وبلاگ/مرکز مشاوره معافیت خدمت سربازی کردستانhttp://www.nezamevazife.com//view/2595/وبلاگ/مرکز مشاوره معافیت خدمت سربازی کردستانSun, 21 Jan 2018 18:21:14 +0330شرایط دریافت پروژه کسر خدمت سربازی 96 http://www.nezamevazife.com//view/2465/وبلاگ/شرایط دریافت پروژه کسر خدمت سربازی 96 http://www.nezamevazife.com//view/2465/وبلاگ/شرایط دریافت پروژه کسر خدمت سربازی 96 Sun, 21 Jan 2018 18:21:10 +0330لیست سازمانهای ارائه دهنده کسری خدمت کرمانشاهhttp://www.nezamevazife.com//view/2043/متفرقه/لیست سازمانهای ارائه دهنده کسری خدمت کرمانشاهhttp://www.nezamevazife.com//view/2043/متفرقه/لیست سازمانهای ارائه دهنده کسری خدمت کرمانشاهSun, 21 Jan 2018 18:21:05 +0330نحوه و شرایط معافیت مشمولان غایب در سال 97 - 98http://www.nezamevazife.com//view/3138/وبلاگ/نحوه و شرایط معافیت مشمولان غایب در سال 97 - 98http://www.nezamevazife.com//view/3138/وبلاگ/نحوه و شرایط معافیت مشمولان غایب در سال 97 - 98Sun, 21 Jan 2018 18:20:59 +0330چگونگی گرفتن امریه خدمت سربازی 96http://www.nezamevazife.com//view/1886/امریه سربازی/چگونگی گرفتن امریه خدمت سربازی 96http://www.nezamevazife.com//view/1886/امریه سربازی/چگونگی گرفتن امریه خدمت سربازی 96Sun, 21 Jan 2018 18:20:56 +0330