نظام وظیفه http://www.nezamevazife.com/ RSS Feed (c) http://www.nezamevazife.com/, Powered by PartoDesign.com تاریخ و زمان اعلام نتایج کنکور (آزمون ) کارشناسی ارشد در سال 97http://www.nezamevazife.com//view/4323/متفرقه/تاریخ و زمان اعلام نتایج کنکور (آزمون ) کارشناسی ارشد در سال 97http://www.nezamevazife.com//view/4323/متفرقه/تاریخ و زمان اعلام نتایج کنکور (آزمون ) کارشناسی ارشد در سال 97Tue, 12 Jun 2018 17:23:00 +0430نحوه دریافت گواهی حضور جبهه پدر برای معافیت و کسری خدمت سربازی http://www.nezamevazife.com//view/2754/کسری خدمت/نحوه دریافت گواهی حضور جبهه پدر برای معافیت و کسری خدمت سربازی http://www.nezamevazife.com//view/2754/کسری خدمت/نحوه دریافت گواهی حضور جبهه پدر برای معافیت و کسری خدمت سربازی Tue, 12 Jun 2018 15:59:21 +0430سوالات نمونه دولتی | سوالات نمونه دولتی ششم و نهم http://www.nezamevazife.com//view/1738/متفرقه/سوالات نمونه دولتی | سوالات نمونه دولتی ششم و نهم http://www.nezamevazife.com//view/1738/متفرقه/سوالات نمونه دولتی | سوالات نمونه دولتی ششم و نهم Tue, 12 Jun 2018 15:59:19 +043024 ماه شدن مدت خدمت سربازی در سال 97 - 98http://www.nezamevazife.com//view/2977/وبلاگ/24 ماه شدن مدت خدمت سربازی در سال 97 - 98http://www.nezamevazife.com//view/2977/وبلاگ/24 ماه شدن مدت خدمت سربازی در سال 97 - 98Tue, 12 Jun 2018 15:59:17 +0430معافیت خدمت سربازی از طریق تعریق دست و پا 97http://www.nezamevazife.com//view/303/معافیت پزشکی/معافیت خدمت سربازی از طریق تعریق دست و پا 97http://www.nezamevazife.com//view/303/معافیت پزشکی/معافیت خدمت سربازی از طریق تعریق دست و پا 97Tue, 12 Jun 2018 15:59:12 +0430موارد خاص معافیتhttp://www.nezamevazife.com//view/7/معافیت های خاص/موارد خاص معافیتhttp://www.nezamevazife.com//view/7/معافیت های خاص/موارد خاص معافیتTue, 12 Jun 2018 15:59:05 +0430نحوه خرید خدمت در حین خدمت |خرید خدمت سربازی سربازان فراریhttp://www.nezamevazife.com//view/3859/خرید خدمت سربازی/نحوه خرید خدمت در حین خدمت |خرید خدمت سربازی سربازان فراریhttp://www.nezamevazife.com//view/3859/خرید خدمت سربازی/نحوه خرید خدمت در حین خدمت |خرید خدمت سربازی سربازان فراریTue, 12 Jun 2018 15:58:59 +0430خرید خدمت سربازی با اقساط 36 ماهه ویژه مشمولان غایب 97 - 98http://www.nezamevazife.com//view/2699/وبلاگ/خرید خدمت سربازی با اقساط 36 ماهه ویژه مشمولان غایب 97 - 98http://www.nezamevazife.com//view/2699/وبلاگ/خرید خدمت سربازی با اقساط 36 ماهه ویژه مشمولان غایب 97 - 98Tue, 12 Jun 2018 15:58:57 +0430لیست سازمانهای ارائه دهنده پروژه کسری خدمتhttp://www.nezamevazife.com//view/2015/کسری خدمت/لیست سازمانهای ارائه دهنده پروژه کسری خدمتhttp://www.nezamevazife.com//view/2015/کسری خدمت/لیست سازمانهای ارائه دهنده پروژه کسری خدمتTue, 12 Jun 2018 15:58:55 +0430معافیت پزشکی دیسک کمر 97http://www.nezamevazife.com//view/3158/وبلاگ/معافیت پزشکی دیسک کمر 97http://www.nezamevazife.com//view/3158/وبلاگ/معافیت پزشکی دیسک کمر 97Tue, 12 Jun 2018 15:58:50 +0430شرایط خروج از کشور برای مشمولین فارغ التحصیل 97http://www.nezamevazife.com//view/2862/متفرقه/شرایط خروج از کشور برای مشمولین فارغ التحصیل 97http://www.nezamevazife.com//view/2862/متفرقه/شرایط خروج از کشور برای مشمولین فارغ التحصیل 97Tue, 12 Jun 2018 15:58:48 +0430نحوه گرفتن معافیت حین خدمت 97http://www.nezamevazife.com//view/2317/معافیت خدمت سربازی/نحوه گرفتن معافیت حین خدمت 97http://www.nezamevazife.com//view/2317/معافیت خدمت سربازی/نحوه گرفتن معافیت حین خدمت 97Tue, 12 Jun 2018 15:58:42 +0430میزان درجه فوق لیسانس در خدمت سربازی 97http://www.nezamevazife.com//view/2675/دفترچه اعزام به خدمت/میزان درجه فوق لیسانس در خدمت سربازی 97http://www.nezamevazife.com//view/2675/دفترچه اعزام به خدمت/میزان درجه فوق لیسانس در خدمت سربازی 97Tue, 12 Jun 2018 15:58:37 +0430استعلام کسری بسیجhttp://www.nezamevazife.com//view/4136/معافیت تحصیلی/استعلام کسری بسیجhttp://www.nezamevazife.com//view/4136/معافیت تحصیلی/استعلام کسری بسیجTue, 12 Jun 2018 15:58:35 +0430شرایط استخدام بدون کارت پایان خدمت در تهرانhttp://www.nezamevazife.com//view/3095/متفرقه/شرایط استخدام بدون کارت پایان خدمت در تهرانhttp://www.nezamevazife.com//view/3095/متفرقه/شرایط استخدام بدون کارت پایان خدمت در تهرانTue, 12 Jun 2018 15:58:27 +0430