خدمت سربازی در بلغارستان چگونه است
تاریخ : 1398/11/7       

خدمت سربازي اجباري در اتريش براي تمامي مردان بين سنين 35-18 سالگي است . طول مدت خدمت 8 ماه است كه در سال 2006 تا 6 ماه كاهش مي يابد. افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت12 ماه است اعزام مي شوند . طول مدت خدمت اجتماعي در سال 2006 تا 9 ماه كاهش خواهد يافت . از 1 ژانويه سال 1998 زنان نيز مي توانند به خدمت داوطلبانه اعزام شوند .

شاخه هاي نظامي :

    نيروي زميني
    نيروي هوايي

سن و مدت خدمت نظامي :

    18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، 16 سال سن براي
    خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباري از سال 2007 از 8 ماه به 6 ماه كاهش مي يابد (2005)
عزیزان برای کشب اطلاع بیشتر با سامانه صدای مشاور تماس حاصل نمایید -

 

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی نظام وظیفه "

 مشاوره دهنده تخصصی خدمت سربازی

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

شماره ویژه شهر تهران  9092301612

و از موبایل همراه اول با شماره 99225595  تماس حاصل فرمایید

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,

 خدمت سربازي اجباري در بلغارستان

خدمت سربازي اجباري در بلغارستان براي تمامي مردان بين سنين 27-18 سالگي است . در حال حاضر (سال 2004 ) طول خدمت سربازي به مدرك تحصيلي بستگي دارد . براي افراد تحصيلكرده كه داراي مدرك تحصيلي ليسانس يا بالاتر مي باشند ، طول مدت خدمت سربازي 6 ماه است . طول مدت خدمت براي افرادي كه فاقد مدارك عالي هستند 9 ماه بطول مي انجامد .

شاخه هاي نظامي :

    نيروي زميني
    نيروي دريايي
    نيروي هوايي و دفاع هوايي

سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري و داوطلبانه ، مدت خدمت 9 ماه ، طرح هايي وجود دارد كه تا با حرفه ايي شدن ارتش تا سال 2010- 2009 خدمت اجباري به پايان برسد. نيروي هوايي و دريايي بلغارستان تا پايان سال 2006 حرفه ايي مي شوند (2006)


خدمت سربازی در دانمارک

بر اساس قانون اساسي كشور دانمارك تمامي مردان سالم ملزم به انجام خدمت سربازي اجباري مي باشند . طول معمول مدت خدمت سربازي 4 ماه است . خدمت سربازي اجباري در دانمارك براي تمامي مردان بين سنين 27-18 سالگي است . برخي خدمات تخصصي زمان بيشتري برمي دارد . مشمولان خدمت سربازي در 18 سالگي و يا در زمان اتمام تحصيلاتشان به خدمت فراخوانده مي شوند . آنگاه با مراجعه به اداره خدمت وظيفه تحت معاينات جسمي و روانشناسي قرار مي گيرند . افرادي كه فاقد شرايط لازم براي انجام خدمت باشند ، به خدمت اعزام نمي شوند . مردان واجد شرايط ، صرفنظر از خدمت معمولي تا سن 50 سالگي در موقعيت بحران ملي به خدمت فراخوانده مي شوند . اين قانون بندرت توسط دولت دانمارك بكار گرفته مي شود .

افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت 6 ماه است اعزام مي شوند . خدمت اجتماعي شامل فعاليت هاي امدادي مرتبط با بلاياي طبيعي نظير آتش سوزي ، سيل ، زلزله ، آلودگي يا كار امداد خارجي در كشورهاي جهان مي باشد .

شاخه هاي نظامي :

    فرماندهي دفاعي
    فرماندهي عملياتي ارتش
    فرماندهي ناوگان دانمارك
    فرماندهي تاكتيكي هوا
    گارد محافظت

سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري و اختياري نظامي ، دوره آموزشي مقدماتي براي خدمت اجباري از 4 تا 12 ماه براساس تخصص تغيير مي كند. نيروهاي ذخيره پس از اتمام خدمت اجباري به واحدهاي بسيج ملحق مي شوند. زنان مي توانند بطور داوطلبانه خدمت نظامي را انتخاب نمايند (2004)


شرایط خدمت سربازی در کرواسی

قانون كشور كرواسي خدمت نظامي را براي مردان بين سنين 27-18 سالگي مشخص نمود . طول مدت معمول خدمت سربازي 6 ماه است (سال 2004 ) . افرادي كه به دلايل خاص قادر به خدمت در ارتش نيستند ، به خدمت اجتماعي كه به مدت 8 ماه است اعزام مي شوند . خدمت اجباري براي دانشجويان تا پايان تحصيلشان و تا قبل از زمانيكه آنها به سن 28 سالگي برسند، به تاخير مي افتد . طي دهه گذشته با تقويت ارتش حرفه ايي، طول خدمت سربازي به نصف كاهش يافت و خدمت اجتماعي نيز به روي كار آمد .

خدمت سربازي اجباري مي تواند سرانجام بطور كامل جاي خود را به خدمت داوطلبانه دهد.
شاخه هاي نظامي :

    نيروي زميني
    نيروي دريايي
    نيروي هوايي و دفاع هوايي
    فرماندهي مشترك آموزش و پرورش
    فرماندهي لوجستيك
    هر كدام از سه نيروهاي نظامي تحت حمايت نيروي نظامي پليس مي باشند (2006)

سن و مدت خدمت نظامي :

18 سال سن براي خدمت اجباري نظامي ، با 6 ماه مدت خدمت ، 16 سال سن با رضايت شخصي براي خدمت داوطلبانه (دسامبر 2004)

 

 


نظام وظیفه
http://www.nezamevazife.com/