معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل
تاریخ : 1399/5/5       

معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل:معافیت سربازی تنها با داشتن شرایط و ضوابطی که سازمان نظام وظیفه مقرر کرده است امکان پذیر است. جوانانی که میخواهند از معافیت کفالت بهره ببرند اولا باید به سن اعزام به خدمت رسیده باشند. دوم اینکه وارد غیبت نشده باشند و اگر فرد متقاضی در حال تحصیل میباشد از معافیت تحصیلی استفاده میکند. هر وقت که معافیت تحصیلی برایش کاربرد نداشت، میتواند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کند که برای این کار ابتدا باید از شرایط و ضوابط آن مطلع باشید. همه جوانان وقتی به سن مشمولیت میرسند خود را برای اعزام به سربازی آماده میکنند. آنها میدانند که با خدمت کردن از کشور خود دفاع میکنند و هر چه زودتر برای چنین خدمت مقدسی آماده شوند بهتر است. چرا که غیبت نمیخورند و میتوانند از دیگر مزایای معافیت ها و ارگان های سربازی بهره ببرند. به این علت که از شرایط استفاده از معافیت ها نداشتن غیبت میباشد. معافیت کفالت با داشتن برادر فاقد پدر یکی از انواع معافیت های کفالت است. برادر مشمول به دلیلی چون فوت کردن پدر نیاز به مراقبت و دلجویی دارد که مشمول اگر چه سنی ندارد ولی چون از برادرش بزرگتر است مسئولیت او را بر عهده میگیرد. فرد مشمول با سرپرستی برادر کوچکش میتواند برای معاف شدن اقدام کند و از خدمت کردن در پادگان آسوده باشد.مشمولان عزیز خدمت سربازی در این مقاله در خصوص معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل مطالبی نوشته ایم و امیدواریم این مطالب برای شما همراهان مفید باشد ....

 

 

 

,,,,,,,,,

 "سامانه مشاوره تلفنی صدای مشاور "

برای تماس از کل کشور کافیست با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد، با شماره 9099071611

تماس از 8صبح تا 12شب

حتی ایام تعطیل

,,,,,,,,,

 

 

معافیت کفالت با داشتن برادر چگونه است؟

معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل:یکی از راهکارهایی که نظام وظیفه برای خدمتی آسان به مشمولان ارائه کرده است، گرفتن معافیت ها میباشد. معافیت کفالت هم از جمله معافیت های سربازی است. که به دلیل متنوع بودن هر ساله طرفدارن زیادی دارد. خدمت سربازی افراد را برای آینده و زندگی خود با تجربه و سخت کوش به بار می آورد. اگر به چنین کلمه هایی بیندیشید، میبینید که سربازی خیلی هم بد نیست. معافیت سربازی تنها با داشتن شرایط و ضوابطی که سازمان نظام وظیفه مقرر کرده است امکان پذیر است.معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل

جوانانی که میخواهند از معافیت کفالت بهره ببرند اولا باید به سن اعزام به خدمت رسیده باشند. دوم اینکه وارد غیبت نشده باشند و اگر فرد متقاضی در حال تحصیل میباشد از معافیت تحصیلی استفاده میکند. هر وقت که معافیت تحصیلی برایش کاربرد نداشت، میتواند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کند که برای این کار ابتدا باید از شرایط و ضوابط آن مطلع باشید.

 

 اخذ معافیت کفالت با داشتن برادر بزرگتر

معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل:شرایط معافیت کفالت با داشتن برادر موضوع این بخش از مقاله است. معافیت با داشتن برادرامکان پذیر است؟ شاید این سوال بسیاری از مشمولین خدمت سربازی باشد. در پاسخ به این سوال باید گفت که اگر فرد متقاضی برادر کوچکتر از خود دارد که فاقد پدر است، وی میتواند معافیت کفالت برادر بگیرد. معافیت کفالت برادر بیمار نیز یکی دیگر از معافیت های کفالت به شمار می آید که مشمول با ارائه مدرکی که ثابت میکند برادرش بیمار بوده و نمیتواند سرپرستی آنها را عهده دار شود معافیت کفالت برادر بگیرد.معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل: با داشتن برادر بزرگتر نیز میتوان معافیت کفالت گرفت که در بخش بعدی بدان پرداخته ایم. شرایط معافیت کفالت با داشتن برادر تنها به سن و سال بستگی دارد و به وضعیت جسمانی برادری که مشمول میخواهد کفالت او را برعهده بگیرد بستگی ندارد.

 انواع معافیت های کفالت

معافیت کفالت پدر مسن
معافیت کفالت مادر بدون همسر
معافیت کفالت مادر طلاق گرفته
معافیت کفالت پدر بیمار
معافیت کفالت برادر صغیر
معافیت کفالت خواهر
معافیت کفالت جد یا پدربزرگ
معافیت کفالت جده یا مادربزرگ
معافیت کفالت فرزند
معافیت کفالت تک پسری
معافیت کفالت همسر
معافیت کفالت برادر کبیر بیمار

 

نکته:برای استفاده از معافیت های کفالت و شرکت در کمیسیون معافیت کفالتمشمولین باید قبل از هر چیز از سه شرط اصلی برخوردار باشند . با داشتن این شرایط و شرایط اختصاصی هر نوع معافیت کفالتآن ها می توانند از معافیت سربازی کفالت بهره مند شوند.

 

 

 

شرایط معافیت کفالت با داشتن برادر

معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل:یکی از راهکارهایی کهسازمان نظام وظیفه برای داشتن خدمتیآسان به مشمولان ارائه داده است. گرفتن انواعمعافیت ها می باشد. معافیت کفالت هم از جمله معافیت های سربازی است. که به دلیل متنوع بودن هر ساله طرفدار زیادی دارد. خدمت سربازی افراد را برای آینده و زندگی خود با تجربه و سخت کوش به بار می آورد.مشمولانی که میخواهند از معافیت کفالت استفاده کننداولا یکباید به سن قانونی اعزام به خدمت سربازیرسیده باشند. دوم اینکه وارد غیبت نشده باشند و اگر فرد متقاضی در حال تحصیل می باشد از معافیت تحصیلی استفاده می کند. هر وقت که معافیت تحصیلی برایش کاربرد نداشتمیتواند برای گرفتن معافیت کفالت اقدام کند که برای این کار ابتدا باید از شرایط و ضوابط آن مطلع باشید.معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل

معافیت کفالت با داشتن برادر فاقد پدر یکی از انواع معافیت های کفالت است. برادر مشمول به هر دلیل یا دلایلیچون فوت کردن پدر نیاز به مراقبت و دلجویی دارد که مشمول اگر چه سنی ندارد ولی چون از برادرش بزرگتر است مسئولیت او را بر عهده میگیرد. فرد مشمول با سرپرستی برادر کوچکش میتواند برای معاف شدن اقدام کند و از خدمت کردن در پادگان هاآسوده نیزباشد.

 

 

 

شرایط معافیت کفالت مادر با داشتن برادر چگونه میباشد؟

معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل:شرایط معافیت کفالت مادر با داشتن برادر یکی دیگراز موضوعاتی نیز میباشدکه ذهن عده ای ازمشمولان و سربازان سازماننظام وظیفه را برای دریافت معافیت به خود مشغول کرده است. فرد در صورتی می تواند با داشتن برادر معافیت کفالت مادر بگیرد که برادرش بیمار بوده باشد و توانایی سرپرستی را نداشته باشد همچنین منبع درآمدی همندارد که بتواند مخارج زندگی را بر عهده بگیرد. در این صورت فرد مشمول میتواند با ارائه مدارکی که این دو مورد را اثبات می کند. برای معافیت کفالت مادر اقدام کند.عده ای هم میخواهند بدانند که اگر برادری کفالت مادر با داشتن برادر بزرگتر را بگیرد.


 

شرایط احراز انواع معافیت کفالت

احراز سه شرط ذیل برای تمامی متقاضیان معافیت کفالت الزامی است:

- فرد به سن مشمولیت رسیده باشد (۱۸ سال تمام)

- فرد فاقد غیبت باشد.

- یگانه مراقب و نگهدارنده شخص مکفول (پدر، مادر، خواهر، برادر، پدربزرگ و مادربزرگ) باشد درصورتی‌که شخص دارای برادر بالای ۱۸ سال دیگری نیز باشد، فاقد شرایط معافیت است؛ مگر آن‌که بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومیریال آن برادر قادر به سرپرستی و مراقب از شخص مکفول نباشد. (در معافیت، پدربزرگ و مادربزرگ مکفول، فاقد نوه پسر بالای ۱۸ سال سالم دیگری باشد.)معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل

 

 

 

نکات مهم

1. مشمولان در حین استفاده از معافیت تحصیلی می‌توانند تقاضای معافیت کفالت کنند.

2. وجود برادر یا برادران بالای ۱۸ سال سالم، طبق قانون مانع رسیدگی به معافیت کفالت است و مواردی مانند ازدواج، مهاجرت، زندانی بودن برادر یا برادران، ایجاد شرایط معافیت نخواهد کرد.

3. به ادعای کفالت مشمولینی رسیدگی می‌شود که غیبت نداشته باشند مگر اینکه در موقع احضار و در طول مدت غیبت و حین رسیدگی بنا به تشخیص سازمان وظیفه عمومی حائز شروط معافیت کفالت بوده باشند که در این صورت این قبیل مشمولان از معافیت کفالت استفاده خواهند کرد.

4. مشمولانی که تقاضای معافیت کفالت کرده و حداکثر ظرف یک ماه برای رسیدگی مراجعه نکنند، به‌عنوان انصراف تلقی و برای آنان برگه آماده‌به‌خدمت صادر و باید به خدمت اعزام شوند.معافیت کفالت مادر با داشتن برادر متاهل

5. وجود برادری که از معافیت تحصیلی برخوردار است مانع از معافیت کفالت موقت مشمولی که سرپرستی خانواده را بر عهده دارد نیست. این معافیت فقط در طول مدت معافیت تحصیلی برادر مشمول که خارج از شهرستان محل سکونت مکفول به تحصیل اشتغال دارد معتبر است و مشمول پس‌ازآن با رعایت سایر مقررات به خدمت دوره ضرورت اعزام می‌شود.

6. درصورتی‌که برادر یا برادران یا پدر مشمول به دلیل بیماری یا معلولیت زمین‌گیر بوده و بنا به تشخیص شورای پزشکی وظیفه عمومی فاقد صلاحیت و یا ناتوان برای سرپرستی باشند و مشمول نیز عملاً مراقبت یا سرپرستی را بر عهده داشته باشد، می‌تواند از معافیت کفالت برخوردار شود.

7. به‌موجب ماده ۶ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مشمولانی که دارای این شرایط باشد با تائید سازمان بهزیستی می‌توانند درخواست معافیت مذکور را کنند.

8. یکی از فرزندان پدر یا مادری که هر دو آن‌ها یا یکی از آن‌ها معلول باشد و یا حداقل دو نفر از فرزندان به شرطی که فرزندان معلول متأهل نباشند...

 

 

 " عزیزان خواننده توجه داشته باشید که ما در مقالات خود آخرین اخبار سربازی به اطلاع شما عزیزان میرسانیم "

 


نظام وظیفه
http://www.nezamevazife.com/